Wat klanten er van vinden...
(selecteer in de linker kolom een menu-item)


Ervaring leert mij dat ...
      
... successen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst

... de bruikbaarheid van modellen en methodieken is beperkt,
    omdat de werkelijkheid veel omvattender en complexer is.
    
... vaak die ene simpele vraag, niet de enige échte vraag is
    maar slechts een symptoom.     

... het achterhalen van de werkelijke oorzaak vaak veel meer moeite kost.

... een goede informatievoorziening een samenspel is
    tussen mensen, belangen, tijd en een beetje techniek.

... ondanks ruim 30 jaar ervaring, in de energie-, telecommunicatiebranche,
    (gemeentelijke) overheden en non-profit organisaties.

Kleinebree 1
9403 JA Assen
T: +31 (0)592 40 70 43
F: +31 (0)842 24 02 34
M: +31 (0)6 512 77 352
info@reset-it.nl